İşitme Cihazı Türleri

İşitme cihazı seçilirken öncelikle kişisel işitme kayıpları göz önüne alınır. Ayrıca kulak anatomik yapısı da göz önüne alınır. Odyometristler ve KBB uzmanları bu durumlarda kişiye yardımcı olmakta ve seçenek sunumları yapmaktadırlar.

 

İşitme cihazının yapısı

Çevreden gelen sesi toplayıp kişiye net duyma sağlayacak işitme cihazlarında bir ve daha fazla mikrofon bulunmaktadır. Gelen sesleri bir elektrik sinyali gibi algılayıp güçlendiren işitme cihazları kişisel işitme kayıplarını giderebilecek standartta tasarımlardır. Salıcı ses hoparlör sayesinde ses sinyali formuyla kulak kanalına yönelim gösterir.

 

 

 

Dijital teknoloji

Mikroprosörlerin sayesinde gelişmiş teknolojik imkânlar işitme cihazlarında da kendini göstermeyi başarmıştır. Bilgisayardan faydalanılarak programlanan dijital işitme cihazlarında yer alan akustik sinyaller ikili kodlara dönüşüm göstermektedir. Bu sayede ayarlama ve güçlendirme amaç edinilerek girişim gösterilen durumlar hassas ayarlar çerçevesinde gerçekleştirilebilmektedir. Esnek bir planda kişisel işitme kayıplarına yardım bu yolla gerçekleşmektedir. Cihazlara formlandırılan farklı ortamlarda yardım sağlama özelliği de ekstra avantajdır.

 

 

Phonak FM teknolojisi

Gürültü, yankılanma ve mesafe: Phonak FM teknolojisi Phonak ve farklı marka işitme cihazları ile bütünlenen işitme cihazları en zor durumlarda dahi kişisel işitme kaybı yaşayanlara yardımı elden bırakmamaktadır. Sesleri duymayı engelleyen bariyerleri yok eden bu cihazlar konuşma ve sesi doğrudan duymaya yardımcı olacaktır. Gürültü gibi yankıya sebep olan durumları filtreleyip mesafe engelini ortadan kaldırmakta üstün performans göstermektedir.

 

 

Koklear implant (biyonik kulak)

Elektronik bir cihaz özelliğini barındıran koklear implant duymayan ya da şiddeti ağır duyma güçlüğü çeken kişiler için uygundur. Bu kişilere cerrahi operasyonla yerleştirilen cihaz işitme sinirleri üzerindeki uyarıcı etkisiyle görev yapmaktadır. Düşük düzeydeki uyaran ile işitme hissi uyandıran cihaz kullanımı zamana alabilmektedir. Bunu kullanmayı iyi bir şekilde öğrenmek gerekecektir.